Welkom bij de Karresschool

De Ds. D.J. Karresschool is een christelijke basisschool in de wijk Rustenburg-Oostbroek te Den Haag.

Op de school zitten zo'n 280 leerlingen en 30 peuters. Samen met peuterschool "Karres" zijn wij een 2,5-12 school. In de onderbouw staat spelend leren centraal.

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt vanuit moderne methoden en leermiddelen.

In alle groepen wordt gewerkt in drie niveaus en gaan leerkrachten uit van de onderwijsbehoeften van het kind.

 

Op onze school heerst een fijne sfeer en is er een goed pedagogisch klimaat. 

Wij zijn een Vreedzame school. 

Normen, waarden en een veilige omgeving voor idereeen vinden we belangrijk.

Samen met de leerlingen maken wij duidelijke afspraken die ook zichtbaar in de klas ophangen.

 

Missie

We hebben een gezamenlijke missie nodig om onze visie waar te kunnen maken. Blijvend investeren in de ontwikkeling van leerkrachten en leerlingen is het uitgangspunt. De stappen die we daarvoor zullen nemen, worden opgenomen in ons schoolplan.

Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Vertrouwen zijn belangrijke pijlers is ons dagelijks handelen vanuit onze christelijke identiteit. Onze missie om iedereen te laten groeien en onze kernwaarden worden uitgebeeld in ons logo; het Christusmonogram dat in het hart van de boom is afgebeeld.

Ons doel is kinderen te laten ontwikkelen in een rustige, veilige leeromgeving op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak, waarbij kansengelijkheid heel belangrijk is. De basisbehoeften relatie, competentie en autonomie zijn ons uitgangspunt.

De school kent, net als de maatschappij,  een rijke diversiteit aan culturen. We geven iedereen de kans zich te ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers.

 

Als u na het lezen van de site nieuwsgierig bent geworden en de sfeer op school eens wilt proeven dan nodigen wij u van harte uit om samen met uw kind onze school te bezoeken