Over ons

De Ds. D.J. Karresschool: voor kinderen van 2 tot 12 jaar
Peuterschool Karres hoort bij de Haagse Ds. D.J. Karresschool. De school biedt een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Twee lokalen in de Karresschool zijn speciaal ingericht voor de peuters: Peuterschool Karres. Hier leren de kinderen al spelend de wereld kennen. Samen, want op de peuterschool leer je spelen met andere kinderen. En van spelen word je slim!

 

Van peuterschool naar basisschool
De peuterschool is bedoeld om de overstap naar groep 1 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, is het schoolgebouw al bekend. De lessen in groep 1 en 2 van de basisschool sluiten aan op de thema’s van de peuterschool. Op de peuterschool werken we met Uk & Puk, in groep 1 met Ik en Ko. De figuren zijn bekend voor de kinderen. Zo wordt de stap naar de basisschool makkelijker. Bovendien komt uw kind in de kleutergroep vriendjes van de peuterschool tegen. Leidsters van de peuterschool en leerkrachten van de basisschool werken hecht samen waardoor uw kind zich snel thuis zal voelen op de basisschool.