Onze school

De Ds. D.J. Karresschool is een christelijke school voor basisonderwijs. Vanuit onze Christelijke identiteit willen wij samen met de kinderen inhoud geven aan het leven. Op onze school zijn ook kinderen met een andere identiteit van harte welkom.
Samen, u als ouders en wij als school, willen we de ontwikkeling van uw kind zo nauwgezet mogelijk volgen. Daarom proberen we een school te zijn waar kinderen zich prettig voelen, maar waar u als ouder zich ook welkom voelt. Om extra aandacht te geven aan de sociale omgangsvormen hanteren we de methode Leefstijl. In het begin van de cursus krijgt u daarom een formulier waarop u kunt aangeven met welke activiteit u mee wilt helpen. Als u op school actief bent, komt dit alle kinderen ten goede. Uw kind heeft niet alleen een fijne school nodig, het is ook belangrijk dat u als ouder belangstelling toont voor het werk van de kinderen in onze school.

U, als ouder, mag een enorme inzet van ons als team verwachten. Gaat er echter in uw ogen iets niet goed, komt u er dan over praten. Uw kritische mening stelt ons in staat om opvoeding en onderwijs telkens bij te stellen.

Omdat er ieder schooljaar onderwerpen aan verandering onderhevig zijn, vraag ik u de schoolgids aandachtig te lezen en te bewaren. 

Zowel in nieuwsbrieven als op de website staat belangrijke informatie die ook van belang kan zijn voor ouders van onze peuterspeelzaal: 't Karrewiel.

Naast al deze informatiebronnen bestaat ook het schoolplan. Hierin wordt beschreven hoe ons onderwijs is georganiseerd en wat er wordt geleerd. Dit is een document voor leerkrachten en inspectie. Wilt u dit document inzien, dan kunt u een afspraak maken met de directie en het op school doornemen.