Ouders

Op de Karresschool vinden wij ouderbetrokkenheid heel belangrijk, dit valt of staat met goede contacten tussen ons en jullie als ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van uw kind. Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden bij ons op school.

 

Wat houdt ouderbetrokkenheid bij ons op school in?

-De rapportgesprekken waar u en uw kind aanwezig zijn. Hierin praten we over de ontwikkeling van uw kind en hoe we die met zijn allen het beste kunnen stimuleren.

-Het meegaan met activiteiten, zoals museumbezoek, schoolreis en alle andere uitjes en activiteiten, die we organiseren. Daarnaast organiseren we een aantal keer per jaar een thema-/informatieavond waarin we u voorlichten over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld mediawijsheid.

 

We hebben een ouderraad, waarin u kunt deelnemen. Dan helpt u met bijvoorbeeld het versieren van de school, de feestdagen en andere activiteiten. De MR (medezeggenschapsraad) is meer gericht op beleidszaken, ook hier kunt u aan deelnemen.

 

Op de groepen pagina's vindt u nieuws en informatie per groep. Die informatie wordt door de leerkrachten zelf bijgehouden.