Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

Schoolbestuur SCOH

Onze school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH).

SCOH is een schoolbestuur voor 32 basisscholen, 3 scholen met speciaal basisonderwijs, 1 school met (voorgezet) speciaal onderwijs, 1 school met praktijkonderwijs en 21 peuterscholen. Stuk voor stuk hebben de scholen een unieke identiteit en samen vormen ze een kleurrijk palet.

De SCOH-scholen staan in de grootstedelijke omgeving van Den Haag. SCOH komt voort uit de protestantschristelijke traditie en gaat, net als de samenleving, door een proces van verandering. Ouders en leerlingen van andere religieuze richtingen vinden ook hun weg naar onze scholen en daar staan onze scholen van harte open voor.

Vanuit de christelijke wortels drukken onze leidende kernwaarden (betrokken, betrouwbaar, ontmoeten en verbinden) uit hoe wij ons tot iedereen in de stad willen verhouden, ongeacht achtergrond en geloof.

Kinderen kunnen zich op onze scholen en peuterscholen optimaal ontplooien.

Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer R. Tromp en mevrouw Dr. J. Snippe.

Voor meer informatie: www.scoh.nl